Contents‎ > ‎CHAPTERS‎ > ‎CHAPTER XIII‎ > ‎

975. The infinitives in taye

a. The infinitives in taye are iṣṭáye (√iṣ), pītáye (√ drink), vītáyesātáye, and perhaps ūtáye (ūtáye nṝ́n to help his men(RV.). In tyāi, the only examples noted areityāí (RV.) and sā́ḍhyāi (MS. AB.).

b. With aye are formed iṣáye, tujáye, dṛçáye, maháye, yudháye, sanáye; and citáye (VS.), gṛhaye (K.).